Sposób działania ogrodzenia akustycznego

akustyczne-004W dzisiejszych czasach chcemy uniknąć hałasu i móc zapewnić sobie korzystny klimat akustyczny. Najlepszym sposobem na zapewnienie takich warunków są ogrodzenia akustyczne. Rozwiązanie to jest połączeniem ekranu akustycznego ze zwykłym, tradycyjnym ogrodzeniem. Na poczucie komfortu zacisza domowego i funkcjonalność opisywanej technologii wpływają izolacyjność akustyczna oraz współczynnik pochłaniania dźwięku. Izolacyjność informuje nas o ilości energii akustycznej, jaka przedostanie się do strefy chronionej przez ogrodzenie. Drugi parametr jest odpowiedzialny za ilość energii, która zostanie ponownie odbita w kierunku źródła dźwięku

Izolacyjność akustyczna płotów

akustyczne-izolacyjnosc  

Zasada działania ogrodzenia akustycznego

Ogrodzenia akustyczne są swego rodzaju przeszkodami, postawionymi na drodze fali dźwiękowej. Są instalowane pomiędzy źródłem emisji hałasu a punktem, który ma być przed nim ochraniany. Za sztuczną przeszkodą powstaje tzw. cień akustyczny, czyli obszar o zmniejszonym natężeniu dźwięku. Fala dźwiękowa, przechodząc przez ustawioną specjalną przeszkodę, jest częściowo pochłaniania, odbijana i podlega ugięciu na krawędzi płotu. Oddziaływanie przenoszonego dźwięku w cieniu akustycznym jest mniejsze, co jest osiągane dzięki ugięciu fali.

Schemat działania płotu akustycznego

dzialanie-plotu

Budowa panelu ogrodzenia akustycznego

budowa-panelu1