Ogrodzenia Exclusive- gwarancja

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOgrodzenia Exclusive to ogrodzenia bardzo funkcjonalne wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Do ich produkcji wykorzystuje się  polichlorek winylu (PCV) gwarantujący wieloletnią trwałość ogrodzeń.
Dodatkowo ogrodzenia Exclusive posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający brak szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.  

Za ogrodzeniami Exclusive przemawiają:

 • brak konieczności malowania, impregnowania czy stosowania preparatów antykorozyjnych
 • łatwość utrzymania w czystości
 • prosty i szybki montaż
  Producent udziela gwarancji na wady ukryte niewidoczne w momencie zakupu.  

Gwarancje te udzielane są na okres:

 • 120 miesięcy w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości profili ogrodzeniowych
 • 12 miesięcy w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w furtkach
 

Gwarancja nie dotyczy:

 • naturalnego zużycia
 • pęknięć i zarysowań powstałych po odbiorze ogrodzenia
 • wad i uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy transport i składowanie przez kupującego
 • uszkodzeń powstałych podczas w wyniku niewłaściwego montażu wykonanego przez kupującego i niezgodnie z instrukcją montażu
 • uszkodzeń wynikających ze stosowania żrących środków czystości szkodliwych dla PCV
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych o przyczynach zewnętrznych
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych tj. pożar, powódź, uderzenia, itp., i innych klęsk żywiołowych, wojny, napięć społecznych, nieprzewidzianych wypadków, normalnego zużycia w eksploatacji lub innych czynników zewnętrznych
 • ogrodzeń w których dokonano samowolnych przeróbek, zmian i napraw
 • ogrodzeń wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.
Zachęcamy również do zapoznania się z cennikiem oraz galerią realizacji ogrodzeń Exclusive.