Kwadratowa altana ogrodowa- montaż

Altany ogrodowe Exclusive można złożyć samodzielnie, bez zatrudniania specjalistycznej ekipy monterskiej. Poniżej prezentujemy jak wykonać montaż pawilonu ogrodowego kwadratowego krok po kroku
Instrukcję można także pobrać w pliku pdf

1.Montaż tulei ziemnej

  Wyznaczanie

Zaznaczyć należy punkty krańcowe AB=2873mm, AD=2873mm w których zainstalowane zostaną tuleje ziemne pod montaż słupków pawilonu.
Należy skontrolować przed montażem tulei ziemnej czy oznaczone na terenie wymiary zgadzają się z wymiarami pawilonu.

zdj1

Montaż tulei ziemnej

W przygotowanym wcześniej do montażu miejscu ( punkt A ) należy ręcznie powbijać w grunt tuleję ziemną., a na

stępnie za pomocą młotka i kołka drewnianego osadzamy tuleję do poziomu gruntu.

zdj2

 

Wyrównywanie

Następnie założoną tuleje poziomujemy przy użyciu poziomicy, poprawiając ewentualną rozbieżność w poziomie.

Zakładamy następne tuleje w punktach B, C, D zgodnie, postępując tak jak w przypadku tulei

zdj3

2.Montaż boków

Po założeniu tulei należy nałożyć na nie słupki [1]. Dodatkowo należy pospajać tuleje z słupkami [1] wkrętami 3,9×19 i nakryć rozetkami. Później przez poprzeczki [3] i [4] (po dwa komplety) należy przełożyć po dwie poprzeczki [2]. Tak pospajane poprzeczki należy wsunąć w wcześniej zamontowane słupki. Ostatnią czynnością jest montaż kratek za pomocą wkrętów 3,9×35 i rozetek ozdobnych.zdj4

3.Montaż krokwi

Po złożeniu krokwi w środkowy słupek należy je z blokować profilem 22 x 38 a, następnie po założeniu na boki należy poskręcać za pomocą śruby fi. 8 i podstawić pod sam środek pawilonu kawałek deski na czas montażu dachu.

zdj5

4.Montaż dachu część I

Po zbudowaniu krokwi należy przejść do montowania 1-go rzędu panela (wkręty 3,9×35).

zdj6

Po założeniu 1-go rzędu panela (wkręty 3,9×35) należy kontynuować montowanie paneli po obwodzie dachu.zdj7

5.Montaż dachu część II

Podczas montażu2-go rzędu panela należy złączyć go z poprzeczką [2] za pomocą łącznika środkowego, po czym należy rozpocząć montaż następnych rzędów paneli.
zdj8

6.Wykończenie

Po założeniu paneli należy przejść do zakładania listew maskujących na łączeniu paneli dachowych wkrętami 3,9×49 z rozetkami ozdobnymi, następnie montujemy czapkę, i na koniec dookoła dachu nakładamy profil U po dokładnym przycięciu kąta na łączeniach zgodnie z numeracją A-A, B-B, C-C, D-D.

Ostatnią czynnością jest przykrycie od spodu słupka 127×127 z czapką zwykła i zaślepienie krokwi zaślepkami.

zdj9