Charakterystyka ogrodzeń Exclusive

Motorola RAZRV6 96.80.59R 2008:07:31 15:51:43 Ogrodzenia Exclusive to urodziwe ogrodzenia które będą Państwo użytkować przez długie lata. Dowodem tego jest między innymi 10-letnia gwarancja na wytrzymałość profili ogrodzeniowych w tym ich rozwarstwienie. Faktyczny czas użytkowania ogrodzenia uzależniony jest od eksploatacji ogrodzenia czyli warunków w jakich ogrodzenie jest użytkowane. Poniżej znajda Państwo tabelę z informacjami na temat odporności ogrodzeń Exclusive na różnego rodzaju substancje chemiczne.    
Rodzaj substancji Stężenie Przy temperaturze Odporność

Etanol

40°C

+

Kwas mrówkowy 100% 40°C O
Amoniak uwodniony

Koncentrat

20°C

+

Anilina 20°C

Mieszanka benzyny-benzen

20°C

Benzen 20°C

Butanol

60°C

O

Kwas chromosiarkowy 20°C +

Cyklohesan

40°C

O

Cykloheksanol 40°C +

Dekalina

40°C

O

Di-etyl-etylen 20°C

Olej napędowy

20°C

+

Kwas octowy 100% 20°C O

Formalina

40°C

+

Glikol 60°C +

Heptan

40°C

+

Heksan 60°C +

Ług potasowy

40%

60°C

+

Nadmanganian potasu nas. 20°C 60°C +

Nadsiarczan potasu

nas. 20°C

60°C

+

Woda królewska

20°C

m-Krezol

20°C

+

Benzyna lakowa 20°C +

Olej maszynowy

60°C

+

Metanol 20°C +

Sól kuchenna

10%

60°C

+

Wodosiarczyn sodowy 10% 60°C +

Podchloryn sodowy

10%

60°C

+

Ług sodowy 40% 60°C +*

Olej oliwinowy

60°C

+

Eter naftowy 60°C +

Kwas fosforowy

85%

60°C

+

Kwas solny 35% 60°C O
Kwas azotowy

10%

60°C

+

Kwas siarkowy 96% 60°C
Olej terpentynowy

20°C

+

Toluen 20°C +

Olej transformatorowy

60°C

+

Ksylol 20°C
Objaśnienia znaczeń: * zagrożenie pęknięciem naprężeniowym + odporne O warunkowo odporne – nieodporne
Powyższa tabela służy jedynie jako wskazówka i nie powinna być traktowana jako ścisła informacja o możliwych zastosowaniach elementów systemu. W przypadkach stosowania profili w warunkach ciągłego narażania na działanie agresywnego czynnika należy przeprowadzić badanie elementu, uwzględniając warunki odpowiadające rzeczywistości.